Skip to content

Iarrtasan

Gheibhear foirmean iarrtais an seo agus bu chòir an cur, anns a’ chiad àite, air post-d, gu Rianadair an Urrais.

Thèid leth-bhreacan de gach foirm a chur gu na h-Urrasairean is feumaidh tagraichean mìneachadh goirid a thoirt air na pròiseactan aca agus fiosrachadh mu na cosgaisean a bhios nan cois.

(Cliog gu deas air a’ phutan agus tagh ‘save as’. Bu chòir am foirm a chur an uair sin gu neach-rianachd an Urrais aig an t-seòladh gu h-ìseal.)

Iarrtasan